Toompuiestee 37, 10133 Tallinn

Riigikaitse

Militaarsuunal on meil au anda panus Eesti Kaitseväe võimekuse edendamisse. Meie masinaehitaja Go Craft täidab ajalooliselt kõige suuremahulisemat riiklikku tellimust Eesti kaitsetööstusele, milleks on toetussoomukite CV90 ümberehitus kaheksaks erinevaks modifikatsiooniks ning ehitame ümber liikursuurtükid K9. Ühtlasi tagame elukaaretoetuse järgnevatel aastatel. Töid teostame Eesti esimeses ja ainsas eraomandis olevas sõjarelvade remondi- ja tootmishallis, mis vastab kõikidele relvaseadusest tulenevatele nõuetele.